Hmk. Bilcon

DFI-Gruppen A/S leverer nyt ventilationsanlæg til HMK Bilcon A/S i Ålborg med vægt på lavenergi, brandsikkerhed, arbejdsmiljø og brugervenlighed.

HMK Bilcon A/S producerer og leverer aluminiums tanke og chassis til transportsektoren for væsketransport af forskellig art.

Det nye ventilationsanlæg skulle opfylde væsentlige punkter som:

  • Skabe en optimal arbejdsplads hvor arbejdsforholdene for medarbejderne er i top
  • Anlægget skal optimeres for mindst mulig brug af varme og el - energi
  • Beskyttelse af det eksterne miljø mod udledninger og støj
  • Sikkerhed mod brand og støveksplosioner.
  • Opfylde ATEX – direktivet

​Løsningen fra DFI-Gruppen A/S blev et ventilationsanlæg på 20.000 m3/h med behovsstyret ventilation og med selvrensende patronfilter samt et ventilationsanlæg med dobbeltkryds med virkningsgrad på over 80 % og med suppleringsvarme i form af en eftervarmeflade.

Anlægget er opbygget af 26 stk. 8 m svejsearme og med indblæsning under loft.
Da anlægget også fungerer som udsugning for aluminiums slibestøv er lufthastighederne højere end ved et normalt svejserøgsanlæg. Ligeledes er anlægget udformet således at rørsystemet kan gennemskylles automatisk efter valgfrie intervaller
Indblæsning sker via rørsystem og indblæsningsposer ophængt under loft.

Den udsugede luftmængde tilpasses behovet ved hjælp af frekvensstyrede ventilatorer styret efter tryktransducer der også tilsikrer at der er balance mellem den indblæste og udsugede luftmængde.

Der er lagt vægt på det ydre miljø i form af lydisolerende bokse omkring ventilator samt trykluft renset patronfilter med en udskilningsgrad på min. 99,9 %. Filteret renses kontinuerlig under drift

Da aluminiumsstøv er eksplosions farlig er anlægget beskyttet af et brandslukningsanlæg med gnistdetektering og vandforstøvning i hovedrøret

DFI-Gruppen A/S er slutbrugerorienteret og lægger vægt på en tæt dialog med kunderne for at opnå det bedste mulige miljø både inde og ude.

Kontaktinformationer

Åbningstider

  • Mandag07:00-16:30
  • Tirsdag07:00-16:30
  • Onsdag07:00-16:30
  • Torsdag07:00-16:30
  • Fredag07:00-14:00