Aulum Skytteforening

Forbedring af ventilation hos Aulum Skytteforening
Aulum Skytteforening tilbyder pistol og riffelskydning på 10 og 15 meter bane i deres lokaler i Aulum Fritidscenter. Børn, forældre og bedsteforældre kan dyrke skydning sammen – på tværs af køn, alder og evner.

Ved affyring af skydevåben udsendes krudtrøg, som bl.a. indeholder blystøv, som ved indånding udsætter skytterne for sundhedsskadelig blyoptagelse i kroppen, dette er særlig problematisk på indendørs skydebaner, hvor der er begrænset ventilation.

Aulum skytteforenings deltagelse i Skydebaneforeningen Danmarks projektet ”fremtidens  skydebaner” påviste at det eksisterende ventilationsanlæg virkede begrænset, derfor besluttede man at udskifte anlæget, således at skytter (herunder børn) ikke bliver belastet unødvendigt af forureningen i luften.

 

Projektbeskrivelse

Ventilationsanlæget består af et 6500 m3/h. aggregat opstillet på taget udstyret med krydsveksler, vandvarmeflade, filtersektion, frisklufts- og afkastspjæld, kammerventilatorer samt styring. Indblæsning foretages i D formede perforerede poser ophængt under loft i skydeområderne, luftens flow retning vil være fra de perforerede indblæsningsposer, forbi skytterne og til den nedgravede udsugningskanal med påmonteret riste foran skytterne. Ventilationsanlægget er projekteret i henhold til ”ventilation på skydebaner” udgivet af De Danske Skytteforeninger.

Udtalelse fra: Jørgen B. Jørgensen

DFI-Gruppen har hidtil etableret alle ventilationsanlæg på Aulum Fritidscenter, så da vi skulle have projekteret ventilation og udsugning på vores nye skyttecenter var vi ikke i tvivl om at vi igen skulle hente bistand fra ventilationsfirmaet i Vildbjerg. DFI-Gruppen har igennem hele processen, fra projektering – montering - aflevering og efterfølgende servicering af det færdige anlæg været meget lydhøre for vores ønsker og krav, ligeledes er anlægget etableret efter normer udarbejdet af ”Skydebane Foreningen Danmark” Anlæggets helhedsorienterede løsninger lever op til samtlige tekniske og miljømæssige krav, hvilket gør at vi også fremover vil benytte os af den fagekspertise der findes hos DFI-Gruppen med henblik på optimale ventilationsløsninger. Jørgen B. Jørgensen Formand Tlf.: 22603688 Email: jbj@jbinvest.dk

Kontaktinformationer

Åbningstider

  • Mandag07:00-16:30
  • Tirsdag07:00-16:30
  • Onsdag07:00-16:30
  • Torsdag07:00-16:30
  • Fredag07:00-14:00