Brd. Markussen

​DFI-Gruppen A/S leverer nyt Patronfilteranlæg til Brd. Markussen A/S i Vildbjerg til brug for deres nye skærebord til plasma og flammeskæring

Ved dimensioneringen af anlægget blev der lagt vægt på energibesparelse, arbejdsmiljø og brugervenlighed.

Det nye Anlæg skulle opfylde væsentlige punkter som:
Skabe en optimal arbejdsplads hvor arbejdsforholdene for medarbejderne er i top
Anlægget optimeres for mindst mulig brug af energi
Beskyttelse af det eksterne miljø mod udledninger og støj.

Løsningen fra DFI-Gruppen A/S blev et Patronfilteranlæg på 20.000 m3/h med behovsstyret ventilation hvor anlægget er forsynet med frekvensomformer og tryktransmitter. Anlægget er forsynet med en energieffektiv lavenergiventilator med en virkningsgrad på ca. 84 % og IE2 motor

Anlægget er placeret i det fri udenfor bygningen

Luftmængderne tilpasses behovet ved hjælp af frekvensstyret ventilator styret efter tryktransmitter der sikrer at der altid er den nødvendige luftmængde.

Der er lagt vægt på det ydre miljø i form af trykluft renset patronfilter med en udskilningsgrad på min. 99,9 %.
Filteret renses kontinuerlig under drift
Anlægget er forsynet med lyddæmper

DFI-Gruppen A/S er slutbrugerorienteret og lægger vægt på en tæt dialog med kunderne for at opnå den økonomiske og miljømæssige bedste løsning for kunden.

Ved at energieffektivisere ventilationsanlæggene i form af varmegenvinding mm. er der mulighed for at opnå et tilskud, afhængig af besparelsens størrelse.
DFI-Gruppen A/S tilbyder uforpligtende løsningsforslag og beregninger over energiforbrug og besparelsesmuligheder for at opnå den bedste løsning for kunden.

Kontaktinformationer

Åbningstider

  • Mandag07:00-16:30
  • Tirsdag07:00-16:30
  • Onsdag07:00-16:30
  • Torsdag07:00-16:30
  • Fredag07:00-14:00