HN Group

DFI-Gruppen A/S leverer nyt ventilations anlæg til HN Group A/S

Kløvermarken 310 – 7190 Billund

Det nye ventilationsanlæg til HN Group A/S skulle opfylde væsentlige punkter som.

At skabe et godt indeklima for medarbejderne

Forsynes med frekvensregulerede energieffektive ventilatorer med motorer efter IE2 standarden

Forsynes med krydsveksler for genvinding af overskudsvarmen fra plast støbemaskiner.

Løsningen fra DFI-Gruppen A/S blev et ventilationsanlæg med krydsveksler på 50.000 m³/t

Anlægget er dimensioneret således det kan opretholde et luftskifte på ca. 3 gange pr. time

Udsugningen laves som procesudsugning ved maskinerne, og hver afgrening forsynes med motorspjæld. Anlæggets styring er konstrueret med automatisk behovregulering. ventilationen begrænses i perioder med mindre aktivitet på fabrikken ( overarbejde, weekendarbejde mv.)

Indblæsningen udføres med indblæsnings poser type perfo for at minimere risiko for træk i de kolde måneder.

Da der er forholdsvis stor varmeudvikling fra produktionsmaskinerne, er aggregatet leveret med bypass på såvel indblæsning samt udsugning, temperaturen kan således holdes på et fornuftigt niveau året rundt.

Leverancen indbefatter ligeledes, centrifugal ventilator samt central olieudskiller for afsug ved bearbejdnings maskinerne. luften genvindes gennem krydsveksleren.

DFI-Gruppen A/S er slutbrugerorienteret og lægger vægt på en tæt dialog med kunderne for at opnå det bedste mulige miljø både inde og ude.

Kontaktinformationer

Åbningstider

  • Mandag07:00-16:30
  • Tirsdag07:00-16:30
  • Onsdag07:00-16:30
  • Torsdag07:00-16:30
  • Fredag07:00-14:00