Ikontrol

IKONTROL
Ved at indføre iKontrol-system har DFI-Gruppen fået et gennemarbejdet system til kvalitetssikring på alle vores byggepladser. Med iKontrol sørger DFI-Gruppens projektledere for en veldokumenteret og dækkende kvalitetssikring på vores projekter, der gør det muligt at udlevere et gennemarbejdet materiale som bygherren efterfølgende kan have stor glæde af ved den fortsatte drift.
I dag journaliserer DFI-Gruppen direkte i iKontrol ud fra en række standardiserede skemaer, der dækker de fleste almindelige arbejdsoperationer. I det omfang enkelte projekter indeholder nye arbejdsoperationer udarbejdes nye skemaer, der efterfølgende indgår i kvalitetssikringen.
Vi har med IKontrol udviklet vores kvalitetssikringskoncept til en velfungerende funktion, der støtter vores overordnede mål om at levere den bedste kvalitet. Vores montører og byggeledere har stor glæde af de procedurer og metoder vi har udviklet. 
Det betyder at vi til stadighed udvider vores kvalitetssikring. Ved at udvikle nye forbedrede skemaer, finde nye tekniske hjælpemidler. Det er ledelsens mål at vi aldrig bliver helt tilfredse med konceptet, men hele tiden arbejder med kvaliteten og kvalitetssikringen af byggeriet.

Kvalitetssikring
Kvalitetssikringen udføres ved visuel kontrol kombineret med foto- dokumentation. Yderligere udfører vi forskellige målinger, samt tests til dokumentation af arbejdets kvalitet. Udførelsen af kvalitetssikringen overvåges af DFI-Gruppens kvalitetssikringsfunktion via iKontrol.

Dokumenthåndtering
DFI-Gruppens kvalitetssikring omfatter også en effektiv dokumenthåndtering. Alle relevante dokumenter og tegninger bliver lagt i system ved projektets start, hvor projektledere og montører har adgang til dem. Dette betyder at tegninger og kontrolpunkter kan nås via tablets på byggepladsen. 

Afvigelser
Afvigelser som kvalitetsfunktionen konstaterer indrapporteres, og vil indgå i det endelige materiale som afvige-rapporter. Rapporterne gennemgås efterfølgende af projektlederen og montørerne som sammen beslutter, hvordan afvigelserne skal afhjælpes.

Fejl og mangelgennemgang
Ved aflevering til bygherren har vores montører været igennem byggeriet, for at udbedre mangler som er konstateret i byggefasen. Dette sikrer et minimalt antal fejl og mangler ved afleveringen.

Kontaktinformationer

Åbningstider

  • Mandag07:00-16:30
  • Tirsdag07:00-16:30
  • Onsdag07:00-16:30
  • Torsdag07:00-16:30
  • Fredag07:00-14:00