NEK

DFI-Gruppen A/S har igen leveret et ventilationsprojekt til NEK Værktøjsfabrik A/S i Billund.

Opgaven lød på ventilation af nybygget produktionslokale hvor der er installeret nyt robot styret bearbejdningscenter.

Da der er stor varmeudvikling fra robotcenteret valgtes en løsning hvor luftmængden varieres efter varmebelastningen i rummet.

Anlægget er dimensioneret for 22.000 m3/h og er forsynet med krydsveksler for varmegenvinding.

For at opnå optimal ventilation med det lavest mulige energiforbrug er anlægget forsynet med frekvensomformere.

Der er monteret ekstra eftervarmeflade i anlægget således at kølevarmen fra ny installeret kompressor kan udnyttes om vinteren.

DFI-Gruppen A/S har tidligere installeret et identisk anlæg hos NEK Værktøjsfabrik.

Kontaktinformationer

Åbningstider

  • Mandag07:00-16:30
  • Tirsdag07:00-16:30
  • Onsdag07:00-16:30
  • Torsdag07:00-16:30
  • Fredag07:00-14:00