Udsugning af svejserøg, dampe og støv

DFI-Gruppen A/S lancerer den perfekte løsning til udsugning af svejserøg, dampe og støv på værksteder.

Vi har, hvor det er muligt,erstattet de traditionelle slanger med faste rør samlet med bevægelige passtykker, hvorved vi har opnået at:

• Reducere tryktabet i svejsearme

• Mindske slid

• Øge luftgennemstrømningen

• Lette service samt justering.

Udlæggerarm, gasfjedre samt udvendigt stangsystem giver en rækkevidde på op til 9 meter, dette gør armen fleksibel i alle retninger og meget let at positionere.

Suge armen kan monteres i kombination med forskellige vægbeslag, forlængerarme, på udsugningsskinner eller direkte på mobilt filter udstyr.

Udsugning ved kilden er den mest effektive metode til opsamling og fjernelse af svejserøg. Ved denne metode minimeres risikoen for, at svejseren eller operatøren udsættes for farlig røg.

Kontaktinformationer

Åbningstider

  • Mandag07:00-16:30
  • Tirsdag07:00-16:30
  • Onsdag07:00-16:30
  • Torsdag07:00-16:30
  • Fredag07:00-14:00