Vedligeholdelse af hærens kampvogne

Når Dragonregimentets bæltekøretøjer i dag skal vedligeholdes, foregår det i bygninger fra 1953. DFI-Gruppen har leveret ventilationsanlægget ved ombygningen af det gamle depot til et moderne kampvognsværksted og garage.

For at sikre optimale arbejdsforhold under vedligeholdelse af pansrede køretøjer, har bygning 135 på Dragonkasernen i Holstebro været igennem en større ombygning fra oprindelig depotrum til topmoderne garage og værksted for kasernens kampvogne. Bygningen er energioptimeret i bygningsklasse 2015 (lavenergi) og lever i dag op til nutidens standard inden for arbejdsmiljø.

Efter ombygningen indeholder bygning 135 et stort værksted og 18 standpladser til kampvogne.

"Det er dejligt at være i en opvarmet og tør garage til vedligeholdelse af kampvognene. Jeg forventer at arbejdsgangen fremover bliver hurtigere, da man ikke skal stå udenfor og kæmpe med sne, slud og regn. Vi forventer også at elektronikken på kampvognene bliver bedre, når de kan stå indenfor i tørvejr og i en opvarmet garage, udtaler Regimentschef oberst B.H. Jensen.

DFI-Gruppen har monteret rumventilation med et luftskifte på 2 x 18.000 m3.h. med varmegenvinding ved hjælp af modstrømskrydsvekslere. Både ventilationsaggregaterne og kanalerne er leveret i sort udførsel.

Indblæsningen fortages med dyseindblæsningsposer for optimal opblanding af luften i hallerne samt for at modvirke trækgener. Udsugning fortages dels ved gulv i alle kørespor samt under loftet, dette sikrer optimal udsugning overalt i hallen.

Der er etableret autogas udsugning i begge haller hvor der kan holde i alt 28 kampvogne. Ved hjælp af slædekanaler fremføres de kraftige autogasslanger således at de kan monteres på kampvognen inden den køres ind på værkstedet.

Der er etableret to højtryksanlæg, hvor det ene er udført i ATEX udførsel, da der bearbejdes aluminium i værkstedet. Anlægget er etableret med fem udtag forsynet med svits til start og stop.

Det andet højtryksanlæg er til renholdelse af værkstedsfaciliteterne. De ni udtag er forsynet med svits til start og stop af anlægget. Anlægget anvendes endvidere til renholdelse af kampvognene.

Central støvsugning er fleksibelt og effektivt til rengøring i værkstedsbygninger. Det fungerer typisk ved at en suge station placeres udenfor bygningen. I lokalerne placeres strategiske koblingspunkter. Her tilkobles de fleksible slanger. Støv og snavs suges direkte ud i filteret og er således fjernet helt fra rengøringsområdet.

Til udsugning af svejserøg, som indeholder flere sundhedsskadelige partikler, er der etableret et anlæg med syv udtag til svejseslanger, hvilket er en effektivitet og fleksibel løsning for fjernelse af svejserøg, slibestøv og dampe fra arbejdspladsen.

Hele ventilationsanlægget er etableret med CTS styring, for optimal drift og mindst muligt energiforbrug.   CTS styringen fungerer også som fejlfinding ved hjælp af indbyggede analysesystemer. Endelig anvendes CTS-anlægget til løbende registrering af ressourceforbruget.

 

At man hos dragonerne i Holstebro er tilpas med anlægget viser følgende udtalelse: Det er det mest ambitiøse projekt set til kampvogne nogensinde i Danmark. Faciliteten er muligvis noget af det mest moderne der findes, dette sammenlignet med tilsvarende hos vores allierede.

Kontaktinformationer

Åbningstider

  • Mandag07:00-16:30
  • Tirsdag07:00-16:30
  • Onsdag07:00-16:30
  • Torsdag07:00-16:30
  • Fredag07:00-14:00