JKE Design

JKE Design

Det er hvad DFI-Gruppen A/S har leveret til JKE Design A/S i forbindelse med de stod for at skulle udskifte deres nedslidte  anlæg til nyt og tidssvarende anlæg. hvor det eksisterende anlæg blev demonteret og et nyt behovsstyret ventilationsanlæg er etableret. Og omkoblingen foregik i en weekend, således at det nye anlæg var køreklar da medarbejderne mødte ind, efter weekenden.

JKE Design A/S producerer blandt andet køkkener, bad, garderobe mv. i deres produktionshaller i Jerslev.

Ønskerne til det nye ventilationsanlæg var blandt andet at det skulle:

  • Skabe et optimalt arbejdsmiljø hvor indeklimaet for medarbejderne er i top
  • Skabe energioptimering, med størst mulige besparelser på el- og varmeforbruget
  • Beskytte det eksterne miljø mod udledninger af støv og støj
  • Have høj fleksibilitet med hensyn til installering af fremtidige maskiner.
  • Skabe driftsikkerhed ved kontinuerlig drift.
  • Opfylde ATEX direktivet (sikkerhedsdirektiv for eksplosive atmosfærer).

Løsningen fra DFI–Gruppen A/S blev et procesventilationsanlæg på 75.000 m³/h. med et filteranlæg type Superblower inkl. powerpulse rensning af filterposerne. Og behovsstyrede ventilatorer samt et krydsveksler aggregat, for varmegenvinding af den udsugede luft.

Tømmesystemet er etableret via en kædetransportør, der fører spåner og støv til container.

Den udsugede luftmængde tilpasses behovet ved hjælp af frekvensstyrede ventilatorer, reguleret efter det aktuelle behov.

Indblæsningen reguleres efter den udsugede luftmængde Hermed opnås balance i luften, og trækgener undgås.