Kvik Production

Kvik Production

160.000 kubikmeter ren luft i timen….

Det er hvad de 240 medarbejdere hos Kvik Production kan se frem til, efter at DFI-Gruppen A/S har afsluttet et omfattende ventilationsprojekt, hvor det eksisterende anlæg er demonteret og et nyt behovsstyret ventilationsanlæg er etableret.

Kvik A/S producerer blandt andet køkkener, bad, garderobe mv. i deres 20.000 kvadratmeter store produktionshaller i Vildbjerg.

Ønskerne til det nye ventilationsanlæg var blandt andet at det skulle:

  • Skabe et optimalt arbejdsmiljø hvor indeklimaet for medarbejderne er i top
  • Skabe energioptimering, med størst mulige besparelser på el- og varmeforbruget
  • Beskytte det eksterne miljø mod udledninger af støv og støj
  • Have høj fleksibilitet med hensyn til installering af fremtidige maskiner.
  • Skabe driftsikkerhed ved kontinuerlig drift.
  • Opfylde ATEX direktivet (sikkerhedsdirektiv for eksplosive atmosfærer).

Løsningen fra DFI–Gruppen A/S blev et procesventilationsanlæg på 160.000 kubikmeter i timen med behovsstyrede ventilatorer og med trykluftrenset, posefilter samt et krydsveksler aggregat.

Anlægget er opbygget med en langsgående, centralt placeret kædetransportør kaldet ”Optiflow”, hvori der suges. Denne løsning minimerer slitagen på filteret, da størstedelen af støv og restprodukter fra produktionen udmagres direkte i tømmesystemet.

Tømmesystemet er etableret via en kædetransportør, der fører spåner og støv fra Optiflow samt filteret til silo.

Den udsugede luftmængde tilpasses behovet ved hjælp af frekvensstyrede ventilatorer, reguleret efter det aktuelle behov.

Indblæsningen reguleres efter en flowmåler placeret i afkastet. Hermed opnås balance i luften, og trækgener undgås.

DFI Gruppen A/S har igennem hele projektet været i tæt dialog med Senior Projektleder hos KVIK A/S, Carsten Johansen, hvilket blandt andet har betydet at fabrikken har kunnet opretholde produktionen af køkkener i hele byggefasen.