Case Kvik Production

Case Kvik Production

Ventilation skaber rammerne for et godt indeklima og øger arbejdseffektiviteten.

Kvik Production stod over for et indeklimaproblem i deres kontorlandskab. En øget personbelastning medførte, at der var behov en forbedring af ventilationsløsningen.

Rumtemperaturen på kontoret skulle holdes nede, samtidig med, at der skulle være sund luft til medarbejderne, med en reguleret friskluft-indblæsning.

Det eksisterende ventilationsanlæg havde ikke kapacitet til at holde rumtemperatur og luftens CO2 niveau nede Løsningen som David Hansen har projekteret indebærer et ventilationsaggregat placeres på taget, hvorfra kanaler føres ned til kontor- og mødelokaler.

Indblæsningen føres til alle lokaler og udsugningen sker via gangarealet og separat i storrumskontoret. Alle rum er enkelte zoner, som styres efter VAV-princip, dog styres strålevarmen i bygningsafdelingen i forhold til udsugningstemperaturen fra gangarealet.