CKJ Steel

CKJ Steel

Dygtige og engagerede smede og maskinarbejdere hænger ikke på træerne, derfor er det væsentligt for produktionsvirksomheder at have fokus på arbejdsmiljøet, et godt fysisk arbejdsmiljø giver et godt renommé og det vil være lettere at tiltrække og fastholde værdifulde medarbejdere.

CKJ Steel, der interesserer sig for medarbejdernes sikkerhed og trivsel, henvendte sig til DFI-Gruppen A/S med et ønske om et topmoderne ventilationsanlæg til

værksteder, og velfærdsrum, med fokus på:

  • Driftsikkerhed.
  • Servicevenlighed.
  • Lav belastning af filtre.
  • Optimal energirigtig drift.

FAKTA
“Udsugning ved kilden er den mest effektive metode til opsamling og fjernelse af svejserøg. Ved denne metode minimeres risikoen for, at svejseren eller operatøren udsættes for farlig røg.”

DFI-Gruppen A/S har etableret et anlæg med rumventilation og varmegenvinding i 2 produktionshaller og et sliberum, her er monteret udsugning for fjernelse af svejserøg og slibestøv. Anlægget består af i alt 21 svejsearme med hurtiggående motorspjæld inkl. smartpower til start/stop
for udsugning af svejserøg fra de mange svejsestationer.

Et patronfilter med en kapacitet på 6000 m³/h. med rensesystem bestående af et trykluftsystem med tryktank, skudventil og styring med differenstryk, hvilket bevirker at der kun renses efter behov, samt ved stop af anlægget.
CKJ Steel der er en af markedets førende leverandører af tanke og rørsystemer til procesanlæg til blandt andet medico-, biotek-, fødevare-, offshore-, energi- og industrivirksomheder, har med deres investering i ventilationsanlægget sikret at kunne tiltrække -og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere i årene fremover.