Forbedring af ventilation hos Aulum Skytteforening

Forbedring af ventilation hos Aulum Skytteforening

Aulum Skytteforening tilbyder pistol og riffelskydning på 10 og 15 meter bane i deres lokaler i Aulum Fritidscenter. Børn, forældre og bedsteforældre kan dyrke skydning sammen – på tværs af køn, alder og evner.

Ved affyring af skydevåben udsendes krudtrøg, som bl.a. indeholder blystøv, som ved indånding udsætter skytterne for sundhedsskadelig blyoptagelse i kroppen, dette er særlig problematisk på indendørs skydebaner, hvor der er begrænset ventilation.

Aulum skytteforenings deltagelse i Skydebaneforeningen Danmarks projektet ”fremtidens skydebaner” påviste at det eksisterende ventilationsanlæg virkede begrænset, derfor besluttede man at udskifte anlæget, således at skytter (herunder børn) ikke bliver belastet unødvendigt af forureningen i luften.

Fakta
Projekt: Renovering Aulum
Skyttecenter
Entreprise: Ventilation i
Skyttecenter
Bygherre: Aulum Fritidscenter
Byggeperiode: Juli 201 – Aug. 2018
Areal: 800m.2
Luftmængder: 6500 m3/h

Projektbeskrivelse

Ventilationsanlæget består af et 6500 m3/h. aggregat opstillet på taget udstyret med krydsveksler, vandvarmeflade, filtersektion, frisklufts- og afkastspjæld, kammerventilatorer samt styring. Indblæsning foretages i D formede perforerede poser ophængt under loft i skydeområderne, luftens flow retning vil være fra de perforerede indblæsningsposer, forbi skytterne og til den nedgravede udsugningskanal med påmonteret riste foran skytterne.

Ventilationsanlægget er projekteret i henhold til ”ventilation på skydebaner” udgivet af De Danske Skytteforeninger.