DFI Gruppen har tidligere løst større projekter for Siemens Gamesa

Opgaven

DFI Gruppen har tidligere løst større projekter for Siemens Gamesa. Derfor henvendte vindmøllefabrikken sig igen hos DFI-Gruppen. De specificerede deres krav mht. rumtemperatur og luftfugtighed, til deres nye målerum, som man var i gang med at etablere på fabrikken i Brande. Siemens Gamesa havde behov for et stort luftskifte svarende til 30.000m3/h. Derudover en konstant rumtemperatur på 22 gr.c. Luftfugtigheden skulle konstant holdes mellem 30-70%

Løsningen

DFI-Gruppen foreslog en løsning med fem indblæsningsposer under loftet til at fordele luftvolumen og sikre en optimal opblanding af rumluften. Til at forsyne kølefladen er der opstillet et ”Chiller-anlæg” ved ventilationsaggregatet. Varmerørene til aggregatet forsynes fra Siemens interne varmeforsyning. Indblæsningsposerne er forsynet med spjæld som under køling lukker for dyserne i bunden, således at den underkølede luft blæses ovenud gennem posernes perforering.

Under opvarmning lukker spjældet så for perforeringen i toppen og åbner for indblæsningsdyserne og blæser den opvarmede luft ned i opholdszonen.
Udsugning af rumluften foretages gennem riste monteret i kanaler ophængt i loftet. For at styre forholdet mellem friskluft og den recirkulerede luft er der etableret en styring, som kan tilgås med en pc via Wi-Fi.

Anlægget hos Siemens består af følgende komponenter:

  • Et krydsveksleraggregat med en luftvolumen på 20.000 m3/h
  • Et Chiller-anlæg med kølekapacitet på 45 kW.
  • 5 stk. indblæsningsposer Ø 500 fordelt i lokalet.

Resultatet

Ved etablering af anlægget har Siemens Gamesa opnået et indeklima i målerummet, som gør det muligt at lave uhyre præcise testmålinger på vindmøllekomponenter, hvorved Siemens Gamesa også i fremtiden kan bevare sin førerposition på verdensmarkedet.