Industriventilation

Industriventilation:

Få en specialdesignet og komplet industriventilationsløsning

Oplever jeres virksomhed gener fra et dårligt ventileret indeklima i produktionshallen eller på værkstedet? Støvpartikler, røg, olietåger, gasser og dampe er ofte en uundgåelig del af arbejdspladsen for industrivirksomheder, der opererer i eksempelvis metal- eller mineralindustrien.

Her er der brug for et avanceret industriventilationsanlæg, der kan fjerne disse luftforurenende partikler, som stammer fra forskellige arbejdsopgaver såsom slibning, skæring, opvarmning, fræsning m.m. Det skaber et sundt og komfortabelt arbejdsmiljø for medarbejderne samt en række andre fordele, som du kan læse om længere nede på siden.

 

Fordelene ved industriventilation:

Ventilationsanlæg til industrien har en vigtig funktion på mange arbejdspladser, hvor der er behov for at lede forurenende partikler fra arbejdsprocesserne væk fra produktionshallen eller værkstedet.

Der er mange fordele ved sådan et anlæg, hvor den vigtigste består af at sikre et sundt og godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Forureningen fra arbejdsprocesserne kan være sundhedsskadelige for medarbejderne, som kan blive syge eller ubehageligt til mode af at opholde sig i sådan et miljø. Industriventilation eller procesudsugning afhjælper dette problem, så medarbejderne trygt kan opholde sig på arbejdspladsen.

Derudover kan industriventilation minimere risikoen for, at der opstår en eksplosiv atmosfære (ATEX), samt begrænse skaderne ved en eksplosion, hvilket der er fare for at opstå i mange industrivirksomheder, som eksempelvis foretager bearbejdning af metal, træ, komposit og andre materialer.

Partiklerne fra disse processer fjernes ved hjælp af den mekaniske udsugning, som bevirker, at luften renses og dermed ikke længere udgør en eksplosionsfare. I denne proces foregår der også en filtrering, som er en vigtig del af anlægget.

Filteret opsamler gasser, dampe, olietåger, støv m.m. og hindrer, at partiklerne kastes ud i det fri til gene for miljøet. På den måde kan virksomheden fortsat producere sine produkter uden at bekymre sig om forurening af nærmiljøet.

En anden fordel ved at installere industriventilation er, at det er energibesparende og gør brug af en særlig teknik for at udnytte energispild.