Metalindustrien

Det rigtige indeklima, den rigtige ventilation og den rigtige udsugning til at fjerne bl.a. røg fra svejsning og metalbearbejdning er altafgørende for et godt arbejdsmiljø på et smedeværksted.

Vi leverer energirigtige udsugningsanlæg og behovsregu- leret ventilation med varmegenvinding, og vore løsninger er baseret på højeffektive ventilatorer og filtre med den nyeste teknologi.

Der leveres altid dokumentation på filtre mm. således at kunden kan fremvise datablade på, at kravene til filtrer- ing bliver overholdt.

Som noget nyt har DFI-Gruppen A/S udviklet en ny olie- tågeudskiller med 3 trins filterteknologi opbygget med cyklon effekt, olietåge udskilleren overholder de skrappe krav for både syntetiske og mineralske olier.

Vi er specialister i at projektere de rigtige løsninger til rumventilation og udsug af eksempelvis svejserøg, metal- spåner og olietåger. Vores svejsearme, slangeruller og andre produkter til punktudsugning sikrer ikke bare en effektiv udsugning, de er også konstrueret på en måde, så de ikke virker generende for udførelsen af opgaven.
Løsningerne er typisk forsynet med motorspjæld for optimal energibesparelse.

Kontaktinformationer

Åbningstider

  • Mandag07:00-16:30
  • Tirsdag07:00-16:30
  • Onsdag07:00-16:30
  • Torsdag07:00-16:30
  • Fredag07:00-14:00