Nyt energieffektivt ventilationsanlæg til Ebrofrost A/S

Nyt energieffektivt ventilationsanlæg til Ebrofrost A/S

Ebrofrost A/S bygger nyt frost- og råvarelager, produktion og administration på i alt 4400 m².

 

Projektet omfatter etablering af ventilation og procesudsugning i  produktions- og lagermiljø på 1650 m². derudover omklædningsfaciliteter og et velfærds-kontormiljø på 800 m²

Ventilationsanlægget består bl.a. af et krydsveksleraggregat på 25.000 m3/h udstyret med ventilatorer, filtersektioner, varmeflade for damp, samt nødvendige spjæld og styring med recirkulering. I forbindelse med aggregatet placeres en 200 kW. chiller som medvirker til at opretholde en indblæsningstemperatur på 15 – 17 °c, samt en acceptabel luftfugtighed i produktionslokalerne.

Vi har i projekteringen lagt vægt på energibesparelse, driftssikkerhed, hygiejne og servicevenlighed samt et godt arbejdsmiljø i produktion og administrationen.

Energibesparelsen i dette anlæg opnås blandt andet ved hjælp af dampvarmefladen indbygget i ventilationsaggregatet, herved udnyttes damp fra produktionen til opvarmning af produktions- og administrationslokalerne.

 

DFI-Gruppen udfører projektet i samarbejde med Ajcon som har totalentreprisen.

En høj grad af planlægning og logistik, samt en tæt dialog med Ajcon og kunden, medfører at produktionen i de eksisterende bygninger opretholdes i hele byggeperioden, som strækker sig til foråret 2021.