Procesudsugning

PROCESUDSUGNING

Procesudsugning er nok det vigtigste trin i jeres samlet ventilationsprojekt, og dermed mere en blot bare en almindelig udsugnings løsning. Procesventilationen har til opgave at fjerne forurenende kilder under arbejdsprocesser således den forurenende del ikke slipper ud i produktionslokalet til gene og skade for medarbejdere og arbejdsprocesser. Et effektivt procesventilationsanlæg er der jeres grundstamme i et dejligt & sundt indeklima.

Udover punktsugearme der sammen med andre udsugningsværktøjer som slangeløsninger og specialudviklede sugestutse, som alle hjælper til at komme tæt på den forurenende kilde, så er der rigtig meget energi der går tabt, hvis man ikke får lavet et effektivt og godt gennemtænkt procesudsugnings løsning.

Løsninger indenfor procesudsugning kan indeholde:

  • Udsugning af støv og dampe fra produktions af levnedsmiddel/fødevareproduktion
  • Udsugning af eksplosionsfarligt støv (ATEX)
  • Fjernelse af svejserøg, slibestøv samt olietåger
  • Udsugning af træstøv fra træbearbejdningsmaskiner og rengøring af gulve og lokaler
  • Udsugning af spåner fra bearbejdningsmaskiner i metal og træ
  • Centrale støvsugeranlæg til rengøring og transport af materialer fra arbejdsprocesser

Spånudsugning er udsugning og ventilation for virksomheder, som beskæftiger sig i træindustrien. Så producere jeres virksomhed, døre, gulve, MDF-plader mm. Så er spånudsugning en nødvendighed for jer og jeres ansatte. Fordi når man arbejder med træet bliver der produceret store mængder støv & spåner. Det giver dårligt indeklima, har en negativ påvirkning på slutproduktet, samt øger risikoen for eksplosiv atmosfære.

DFI-Gruppen er eksperter i spånudsugning, så hvis i står med tanker omkring at udskifte jeres nuværende anlæg, eller skal bygge ny produktionshal, hvori der skal bruges et anlæg med spånudsug, så kan vi både være den rådgivende part og den eksekverende part. Vi har igennem vores tidligere cases med nogle af de største aktører indenfor træindustrien oparbejdet en kæmpe know-how omkring projektering af sådan nogle anlæg.

Vores anlæg med spånudsugning, hjælper med at…

  • Skabe et sundt arbejdsmiljø for jeres ansatte
  • Forbedre kvaliteten af jeres slutprodukt
  • Reducere miljøpåvirkningen fra træbearbejdningsprocesserne

Andre læste også

Varmegenvinding
Projektering
Atex