Procesventilation

Procesventilation:

Det er en ventilationsform, der bruges i alle industrier til mekanisk at fjerne forurening, i form af støv, gas & partikler fra en arbejdsproces. Et procesventilationsanlæg, er en teknologisk og avanceret maskine, som f. eks kan bestå af punktudsugning, et filter og en varmeveksler, der sørger for at den energi som er blevet fremstillet kan genanvendes, ved at overføre den retur til den friske luft, og efterfølgende bliver sendt retur til rummet.

For at der kan undgå spredning af unødvendig forurening til omkring liggende områder, skal punktudsugningen placeres direkte ved forureningskilden, og hvis det ikke er muligt så tæt på som overhovedet muligt.

Om det skal være højt eller lavt sug kommer an på den pågældende forureningstype, hvis der udledes f. eks gasser, der er tungere eller lettere end atmosfærisk luft.

Det monteret filter i anlægget sørger for at opsamle de uønskede partikler i lokalet, så de ikke bliver sendt rundt i rummet og skaber dårligt indeklima. Varmeveksleren sørger for at genanvende varmen/kulden fra den udsugede luft, som så kan bruges til at køle/opvarme ens produktionshal.

Anlægget sørger desuden for frisk luft af høj kvalitet ved en passende temperatur, og i den samme mængde, som der bliver suget ud, for på den måde at opretholde en balance i systemet.

Et andet begreb man kan støde på i forbindelse med ventilation, er industriventilation de dækker over samme betydning – nemlig bortventilering, af de uønskede stoffer fra jeres industrielle processer.

Der er fastsat en række lovkrav, som skal overholdes når der under arbejdsprocesserne bliver udviklet luftarter, støv, luft, røg, aerosoler mm. Hvordan man overholder disse restriktioner og krav, afhænger af forskellige faktorer. Hos DFI-Gruppen, er vi eksperter i at finde netop den løsning der passer til jeres udfordringer.

Andre læste også

Procesudsugning
Atex
Varmegenvinding

Andre læste også

Procesudsugning
Varmegenvinding