Projektering

Projektering:

DFI-Gruppen A/S tilbyder alle industrielle brancher stor ekspertise indenfor projektering af ventilationssystemer. Vi har mange års erfaringen indenfor komfort såvel industri/procesventilation. Når det drejer sig om komfortventilation har vi mange kompetencer indenfor bolig – erhvervs – eller institutionsbyggeri.

Revit: Det er det tegneprogram vi bruger til at projektere vores mulige løsninger til den enkelte kundes ventilationsbehov. Igennem programmet kan vi lave alt fra 3D konstruktioner og samle hele anlægget helt ned på komponent niveau, hvilket gør vi også kan fremvise et næsten en til en anlæg, som når det ville stå færdigt ude hos kunden.

3D Scanning: Når vi arbejder med 3D scanning af lokaler og rum, så mener vi at vi arbejder med 3D scanning. Det gør vi for at vi som virksomhed, og jer som kunde kan få et mere nøjagtig billede af hvordan det kommer til at se ud når monteringen står færdig. Men udover at det giver jer et billede af det færdige resultat. Så er det for os også med til at vi kan være mere præcise i vores bestillingsarbejde af de enkelte komponenter og ventilationsrør/ ventilationskanaler, der skal bruges i netop jeres projekt.

Arbejdstegninger: (automatisk stykliste) kan udskrives i op til A0 i både 2D & 3D, men kan også sendes som en digital fil til kunden, så det dermed er lettere for projektgruppen at sidde og kigge på samtidig.

Funktionsudbud: Her kan vi være den rådgivende part for en virksomhed, som kommer til os, uden en konkret plan for hvordan det skal være, her går vi ind og laver en behovsanalyse for virksomheden, omkring hvad deres nye ventilationsanlæg skal kunne. Også her vi kommer igennem det økonomiske aspekt. Efterfølgende kommer vi med vores løsningsforslag, det løsningsforslag vi kommer med, kommer på baggrund af samtaler med jer, og vores 3D scanninger, som vores projektledere så har været inde og lave 3D tegninger via. Vi bestræber os altid på at komme med den mest miljørigtige løsning til jer, så i også kan være med til nedbringe jeres co2 udslip og få en mere grøn profil.