Siden 2020 har Pelle været arbejdsdreng hos DFI-Gruppen

Siden 2020 har Pelle været arbejdsdreng hos DFI-Gruppen, og har arbejdet her i alle skoleferier. Igennem de små 3 år, hvor han arbejdede her efter skoletid, har han oparbejdet sig et stort produktkendskab, som gør at han allerede nu befinder sig godt omkring de tekniske & produktmæssige termer indenfor
branchen.

I juli 2023 blev han vores lærling med speciale i ventilationsteknik. Når Pelle ikke arbejde hos os, tager han sine uddannelsesforløb på Tech college i Aalborg.
I løbet af sit første år har Pelle hurtigt tilegnet sig vigtige færdigheder inden for installation og vedligeholdelse af ventilationsudstyr.

Han har vist en imponerende evne til at håndtere tekniske udfordringer og har en ivrighed og positiv indstilling, på hele tiden at tilegne sig ny viden om faget.
Pelle deltager aktivt i arbejdet og har udviklet gode samarbejdsevner, hvilket gør ham til en positiv kraft inden for vores virksomhed.

Hans entusiasme og vilje til at tage ansvar for opgaver lover godt for hans fremtid som en dygtig ventilationstekniker. Vi ser frem til at fortsat at følge Pelles uddannelsesrejse og vi er overbeviste om, at hans bidrag vil være med til at styrke vores team og sikre succes i vores ventilationstekniske projekter i fremtiden.

Det at man som virksomhed går ind og får sig en arbejdsdreng/pige, kan være en god ide både få den unge men også for virksomheden, da de hvis der er fælles interesse for det, kan indgå et samarbejde omkring at få den unge som lærling.

Både fordi det kan vække en interesse hos den unge, som måske ikke havde tænkt at gå den håndværksmæssige vej. På den måde får den unge og virksomheden et tæt samarbejde allerede før man går i gang med sin lærling periode.